Cash n’ Jeti -verkkosivun ja mobiilipelin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi

Rekisterinpitäjän edustaja
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Ari Konu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Yritystä Pelissä -hankkeen hankevastaava Sanni Mustonen
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365, tietosuoja [ at ]lapinamk.fi.

Määritelmät
“Verkkosivu” tarkoittaa cashnjeti.fi verkko-osoitetta. ”Mobiilipeli” tarkoittaa ladattavaa Cas n’ Jeti Android- tai iOS -sovellusta. ”4H BMC” tarkoittaa cashnjeti.fi -sivulla olevaa sivun osaa, johon käyttäjän itse syöttämät tiedot on koottu käyttäjän nähtäville.

Verkkosivun keräämät tiedot
Cashnjeti.fi -verkkosivu tallentaa sivulla luodun avainkoodin, käyttäjän IP-osoitteen, käyttäjän verkkosivulle itse syöttämät tiedot sekä sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet. Poikkeuksia käyttäjän syöttämien tietojen tallentamiseen ovat 4H BMC -sivun kentät ”4H-yritys”, ”4H-yrittäjä(t)”, ”4H-yhdistys”, ”Kotipaikka”, ”Toimiala” ja ”Yritysohjaaja”, jotka voidaan täyttää 4H BMC:n tulostamista varten, mutta joita ei tallenneta tietokantaan. Edellä mainitut kentät tyhjenevät heti sivulta poistuttaessa.

Mobiilipelin keräämät tiedot
Cash n’ Jeti -mobiilipeli tallentaa verkkosivun kanssa yhteiseen tietokantaan pelin alussa luodun avainkoodin, käyttäjän IP-osoitteen ja käyttäjän itsensä pelin sisällä syöttämät tiedot. Poikkeuksia käyttäjän syöttämien tietojen tallentamiseen ovat jokaisen uuden pelin alussa käyttäjältä kysytyt ”Pelaajan nimi” ja ”Yrityksen nimi”, sekä Logoeditorissa tallennetut kuvat, jotka jäävät ainoastaan laitteen sisäiseen muistiin. Logoeditorissa kuvien tallentamista varten vaaditaan suostumus laitteen kuvagallerian käyttämiseen.

Tietojen keräämisen tarkoitus
Kerättyjä tietoja käytetään verkkosivun ja mobiilipelin toimivuuden varmistamiseksi. Avainkoodin ja IP-osoitteen avulla käyttäjän on mahdollista nähdä mobiilipelissä tallentamansa vastaukset ja pisteet verkkosivulla ja halutessaan tulostaa ne 4H Business Model Canvas -lomakkeeksi (4H BMC), tai saada mobiilipelin sisällä hyötyä verkkosivulla etukäteen täytetyistä tiedoista.

Tietojen keräämisen peruste
Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste on käyttäjän antama suostumus. Suostumus pyydetään verkkosivulla ennen ensimmäistä sisäänkirjautumista ja mobiilipelissä ennen uuden avainkoodin luomista. Verkkosivua ja mobiilipeliä ei voi käyttää ilman suostumuksen antamista. Mikäli käyttäjä poistaa avainkoodiinsa liittyvät tiedot verkkosivulla ja haluaa jatkaa mobiilipelin käyttämistä, mobiilipeli vaatii uuden avainkoodin tekemistä ja uuden suostumuksen antamista.

Tietojen säilytys
Tietokantaan tallennettuja tietoja säilyttää ja käsittelee ainoastaan rekisterin pitäjä, eikä niitä rekisterin pitäjän toimesta luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot säilytetään salasanasuojatulla palvelimella, johon on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän määrätyillä työntekijöillä. Cash n’ Jeti -mobiilipeli ja verkkosivu on tuotettu Euroopan Maaseuturahaston rahoittamassa Yritystä Pelissä -hankkeessa. Rahoittaja edellyttää hankkeen kaikkien tulosten ja dokumenttien säilyttämistä viiden vuoden ajan hankkeen päättymisestä. Yritystä Pelissä -hankkeen päättymispäivä on 30.4.2021. Määräajan päätyttyä tiedot voidaan tuhota ilman erillistä varoitusta.

Rekisteröidyn oikeudet
Käyttäjä näkee oman avainkoodinsa sekä verkkosivulla, että mobiilipelin sisällä. Pelissä tai verkkosivulla käyttäjän itse syöttämät tiedot käyttäjä voi nähdä milloin tahansa verkkosivun 4H BMC-sivulla. Saman sivun kautta käyttäjä voi tulostaa tiedot itselleen ja poistaa avainkoodiin liitetyt tietonsa. Käyttäjä voi muokata 4H BMC -sivulle tallentamiaan tietoja muualla sivulla. Mikäli käyttäjä huomaa epäkohtia tietojensa käsittelyssä, toivomme, että meihin otettaan yhteyttä asian korjaamiseksi. Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei siirrä tallennettuja tietoja missään vaiheessa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön tai yhteystietojen muuttuessa. Jos tietosuojaselostetta muutetaan, muutoksesta ilmoitetaan käyttäjälle verkkosivulle näkyviin tulevalla ilmoituksella.

Päivitetty viimeksi 8.12.2020